Fawookidi trao tặng “Con đường ánh sáng LED” cho CHDCND Cuba

Ngày 12/02/2012 Công ty Cổ phần Công nghệ Fawookidi Việt Nam ký kết với